Zondag 28 mei 2023 01:43:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 10-07-2023

Tussentijdse toetreding perceel 8 Wonen/ Verblijf - Pleegzorg Jeugdzorgregio IJsselland

Naam Grootte Gepubliceerd op
Bijlage 1 Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022 inclusief bijlagen/bijlage-ii-sjabloon-plan-van-aanpak-v10.docx 36.06 KB 16-05-2023
Bijlage 1 Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022 inclusief bijlagen/bijlage-iv-algemene-inkoop-voorwaarden.pdf 390.87 KB 16-05-2023
Bijlage 1 Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022 inclusief bijlagen/bijlage-vii-uniform-europees-aanbestedingsdocument-uea.pdf 2.05 MB 16-05-2023
Bijlage 1 Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022 inclusief bijlagen/bijlage-vi-kwaliteitskader-jeugd.pdf 1.07 MB 16-05-2023
Bijlage 1 Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022 inclusief bijlagen/bijlage-xi-holdingverklaring.pdf 86.24 KB 16-05-2023
Bijlage 1 Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022 inclusief bijlagen/bijlage-xvi-invulformat-financiele-jaarcijfers.xlsx 17.02 KB 16-05-2023
Bijlage 1 Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022 inclusief bijlagen/inkoopdocument-specialistische-jeugdhulp-regio-ijsselland-versie-17-20221028.pdf 1.36 MB 16-05-2023
Bijlage 1 Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022 inclusief bijlagen/raamovereenkomst-specialistische-jeugdhulp-2023-def-0.pdf 227.38 KB 16-05-2023
Bijlage 2 Nota's van Inlichtingen behorende bij Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022/informatiebrief-extra-digitale-bijeenkomst-en-nvi3-wijziging-1.pdf 130.37 KB 16-05-2023
Bijlage 2 Nota's van Inlichtingen behorende bij Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022/memo-transformatie-nvi1.pdf 192.67 KB 16-05-2023
Bijlage 2 Nota's van Inlichtingen behorende bij Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022/nota-van-inlichtingen-1-specialistische-jeugdhulp-rsj-ijsselland-1.pdf 1.16 MB 16-05-2023
Bijlage 2 Nota's van Inlichtingen behorende bij Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022/nota-van-inlichtingen-2-specialistische-jeugdhulp-rsj-ijsselland-1.pdf 755.05 KB 16-05-2023
Bijlage 2 Nota's van Inlichtingen behorende bij Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022/nota-van-inlichtingen-3-specialistische-jeugdhulp-rsj-ijsselland-publicatie-2.pdf 585.24 KB 16-05-2023
Bijlage 2 Nota's van Inlichtingen behorende bij Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022/nota-van-inlichtingen-4-specialistische-jeugdhulp-rsj-ijsselland-publicatie-2.pdf 412.26 KB 16-05-2023
Bijlage 2 Nota's van Inlichtingen behorende bij Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022/nota-van-inlichtingen-5-specialistische-jeugdhulp-rsj-ijsselland-publicatie-2.pdf 117.27 KB 16-05-2023
Bijlage 3 Productbladen en tariefstelling februari 2023/20230201-tariefstelling-producten-ambulante-jeugdhulp-ijsselland-def.pdf 770.09 KB 16-05-2023
Bijlage 3 Productbladen en tariefstelling februari 2023/20230201-tariefstelling-producten-groepsaanbod-ijsselland-def.pdf 186.83 KB 16-05-2023
Bijlage 3 Productbladen en tariefstelling februari 2023/20230201-tariefstelling-producten-wonen-en-verblijf-ijsselland-def.pdf 248.69 KB 16-05-2023
Bijlage 4 De rekenhulp ambulant/20230301-rekenhulp-ambulant-budget-specialistische-jeugdhulp-ijsselland-versie-12.xlsx 1.35 MB 16-05-2023
Bijlage 1 Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022 inclusief bijlagen/rekentool-intensiteitsbepaling-gezinshuiszorg-en-24-uurs-groep-op-zorgboerderij-v14-def.xlsx 202.69 KB 16-05-2023
Bijlage 1 Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022 inclusief bijlagen/rekentool-intensiteitsbepaling-verblijf-v14-def-1.xlsx 286.35 KB 16-05-2023
Bijlage 1 Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022 inclusief bijlagen/rekentool-intensiteitsbepaling-groepsaanbod-v13-def.xlsx 252.45 KB 16-05-2023
Inkoopdocument Tussentijdse toetreding perceel 8 Wonen/ Verblijf - pleegzorg Jeugdzorgregio IJsselland/inkoopdocument-tussentijdse-toetreding-perceel-8-wonen-en-verblijf-irt-pleegzorg-versie-02.pdf 306.65 KB 16-05-2023
Bijlage 1 Inkoopdocument jeugdhulp regio IJsselland versie 1.7, d.d. 28 oktober 2022 inclusief bijlagen/bijlage-i-invulsjabloon-jeugdhulp-voorzieningen-v20.docx 109.72 KB 16-05-2023