Zondag 28 mei 2023 01:27:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 10-07-2023

Tussentijdse toetreding perceel 8 Wonen/ Verblijf - Pleegzorg Jeugdzorgregio IJsselland

Omschrijving

​RSJ IJsselland wenst het aanbod op de voorziening pleegzorg uit te breiden binnen haar Raamovereenkomst specialistische jeugdhulp en stelt hiertoe perceel 8 weer open voor nieuwe toetreders. Inschrijver wordt verzocht de documenten behorende bij deze Raamovereenkomst specialistische jeugdhulp (waaronder het perceel 8) door te nemen. Op deze opdracht zijn alle gestelde eisen en voorwaarden van toepassing zoals gesteld in het inkoopdocument (inclusief haar bijlagen) en de Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp.

​Als u zich wilt inschrijven voor perceel 8 Pleegzorg dient u zich tevens aan te melden voor 1 van de ambulante percelen perceel 1 t/m 3, 5 of 6.

Contactpersoon
Team Inkoop
Aanbestedende dienst
Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Plaats van uitvoering
NL210: Overijssel
CPV Codes
85100000: Gezondheidsdiensten
85100000: Gezondheidsdiensten
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja