Maandag 4 december 2023 23:44:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 31-05-2023 Gunningsbeslissing op 13-10-2023

Gemeente Montfoort - Accountantscontrole

Omschrijving

Op grond van de Gemeentewet is de raad opdrachtgever van de accountant voor het controleren van de jaarrekening. De accountantscontrole omvat op hoofdlijnen:

• Controle op de jaarrekening;

• Interim controle;

• Advieswerkzaamheden in het kader van de natuurlijke adviesfunctie;

• Opleveren van deelverklaringen;

• Rapportages en besprekingen die in het kader van voorgaande punten nodig zijn;

• Advies omtrent fiscale aangelegenheid;

• Controle en oordeel gemeentelijke subsidies.

Voor de specificatie van de werkzaamheden, zie bijlage A Programma van Eisen.

Contactpersoon
Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Gemeente Montfoort
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
79200000: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja