Maandag 29 mei 2023 07:44:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 12-05-2023

Gemeente IJsselstein - Reiniging en Inspectie Riool

Omschrijving

De Aanbestedende dienst wenst een overeenkomst af te sluiten voor de reiniging en inspecties van het riool. De deelopdracht bestaat uit het reinigen en inspecteren van vrijverval rioolonderdelen. Dit zijn voornamelijk leidingen en putten, maar ook kleppen, overstortputten of afsluiters. De jaarlijkse hoeveelheden staan in de inschrijfstaat, en is naar verwachting jaarlijks 10% van het areaal. De inspectie van de leidingen kan vanuit de leiding plaatsvinden of vanuit de put. In de deelopdrachten wordt dit duidelijk aangegeven. Opdrachtgever is ten alle tijden gerechtigd de indicatie van 10% te vermeerderen en/of verminderen, afhankelijk van haar behoefte, zonder dat daar een verplichting richting Opdrachtnemer tegenover staat.

Contactpersoon
Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Gemeente IJsselstein
Plaats van uitvoering
NL000: Nederland
CPV Codes
90470000: Diensten voor rioolreiniging
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja