Dinsdag 5 december 2023 00:21:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 21-04-2023 Gunningsbeslissing op 29-09-2023

Vernieuwbouw Marnix College

Omschrijving

De Opdracht omvat alle ontwerp- en advieswerkzaamheden ten behoeve van de (ver)nieuwbouw van het gebouw en bijbehorend terrein. Er is dus sprake van Total Engineering waarbij zowel de architectonische, bouwkundige en constructieve alsmede de bouwfysische en installatietechnische ontwerp- en advieswerkzaamheden tot de Opdracht behoren. De exacte invulling van de voorgenomen opdracht en de voorwaarden, waaronder deze worden uitgevoerd, worden in de gunningsfase gecommuniceerd.

Contactpersoon
Aanbestedende dienst
Marnix College
Plaats van uitvoering
NL200: Oost-Nederland
CPV Codes
71200000: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71327000: Ontwerpen van draagconstructies
71323200: Ontwerpen van installaties
Procedure
Niet openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja