Zondag 28 mei 2023 01:37:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 31-01-2023

Schriftelijke marktconsultatie Woningaanpassingen en units (WMO)

Omschrijving

Het doel van deze schriftelijke marktconsultatie is om nadere informatie te verkrijgen over de thema’s rondom woningaanpassingen en units (WMO) ter verdieping op de eerdere fysieke marktconsultatie van 13 januari 2023. Hierbij willen wij partijen daarom graag uitnodigen om een schriftelijke reactie in te dienen op de door de Regio gestelde vragen. De deadline voor het indienen van de antwoorden is 31 januari 2023 om 12:00 uur, zie tevens paragraaf 2.2 van het document

Contactpersoon
Contractbeheer Regio GV
Aanbestedende dienst
Regio Gooi en Vechtstreek
Plaats van uitvoering
NL327: Het Gooi en Vechtstreek
CPV Codes
45211200: Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja