Vrijdag 29 september 2023 05:21:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 04-11-2022 Gunningsbeslissing op 18-06-2023

SRU-00-23-172-G01 Bosonderhoud Almere 2023-2026

Omschrijving

Met deze aanbesteding wordt beoogd na een Europese openbare procedure te komen tot een overeenkomst met één aannemer. Het werk wordt op basis van een RAW-Raamovereenkomst gecontracteerd.

Om bosonderhoud uit te voeren zullen vanuit de RAW-Raamovereenkomst meerdere deelopdrachten opgesteld worden voor de uitvoering van het werk. Het uit te voeren werk betreft alle (stads)bossen gelegen binnen en buiten de bebouwde kom in de Gemeente Almere. Het betreft repeterende werkzaamheden op veel en ook diverse plekken in Almere. Het project kenmerkt zich doordat de werkzaamheden in de diverse stadsbossen plaatsvinden. Dit houdt in dat het kleinschaliger is ten opzichte van zware bosdunningsprojecten die op één plek plaatsvinden.

Het werk heeft de looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Optioneel kan de overeenkomst 2 maal met 1 jaar verlengd worden uiterlijk tot en met 31 december 2025 respectievelijk 31 december 2026.

Contactpersoon
Crediteurenadministratie
Aanbestedende dienst
Gemeente Almere
Plaats van uitvoering
NL230: Flevoland
CPV Codes
77200000: Bosbouwdiensten
77200000: Bosbouwdiensten
77231000: Diensten voor bosbouwbeheer
77230000: Diensten in verband met bosbouw
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja