Zaterdag 1 oktober 2022 23:40:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 08-11-2022

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Zwartewaterland

Omschrijving

Het doel van de Aanbestedingsprocedure is het sluiten van de Overeenkomst met één Opdrachtnemer voor een aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten tezamen met een goedwerkgeverschapverzekering

Contactpersoon
Aanbestedende dienst
Gemeente Zwartewaterland
Plaats van uitvoering
NL211: Noord-Overijssel
CPV Codes
66516400: Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen
66516400: Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja