Zaterdag 1 oktober 2022 23:08:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 24-10-2022

SRU-00-22-154-D01 Raamovereenkomst DVO water 2023-2027

Omschrijving

De huidige (RAW-raam) overeenkomst DVO watergangen loopt in 2022 af. Voor het komende jaar dient er een nieuwe overeenkomst te zijn. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 36 maanden van 1 januari 2023

tot en met 31 december 2025.

Contactpersoon
Crediteurenadministratie
Aanbestedende dienst
Gemeente Almere
Plaats van uitvoering
NL230: Flevoland
CPV Codes
90910000: Reinigingsdiensten
45245000: Bagger- en pompwerkzaamheden voor waterzuiveringsinstallaties
45246000: Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja