Vrijdag 27 januari 2023 09:46:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 21-10-2022 Gunningsbeslissing op 06-01-2023

Gemeente Vijfheerenlanden - Servicebus

Omschrijving

De Aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan waarbij de functionaliteit van de gegevensdistributie en -magazijn ingevuld wordt middels een Servicebus.

De Aanbestedende dienst wenst voor de duur van vijf (5) jaar een Overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare Ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. Na afloop van deze periode heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid van vijfmaal te verlengen met één (1) jaar, waarbij dus de maximale looptijd van het contract tien (10) jaar behelst.

Contactpersoon
Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Gemeente Vijfheerenlanden
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
48000000: Software en informatiesystemen
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja