Dinsdag 5 december 2023 00:42:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 10-10-2022 Gunningsbeslissing op 11-09-2022

Raamovereenkomst 7 percelen, SRU-00-22-161-D01 Dagelijks Verzorgend Onderhoud civiel Almere 2023-2026

Omschrijving

- het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;

- het verrichten van grondwerk;

- het opnemen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;

- het aanbrengen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;

- het herstraten/herstellen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;

- het opnemen van elementen natuursteen verhardingen en kantopsluitingen;

- het aanbrengen van elementen natuursteen verhardingen en kantopsluitingen;

- het herstraten/herstellen van elementen natuursteen verhardingen en kantopsluitingen;

- het aanbrengen / herstellen van halfverhardingen;

- het onderhoud aan hekwerken;

- het onderhoud (o.a. vervanging) aan verkeersborden/palen en bermplanken (excl. leveranties);

- het herstellen van overig straatmeubilair;

- het toepassen van verkeersmaatregelen;

- het informatieverstekken aan gebruikers;

- het herstellen en voorkomen van schade aan openbare inrichting als gevolg van wortelopdruk;

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Contactpersoon
Crediteurenadministratie
Aanbestedende dienst
Gemeente Almere
Plaats van uitvoering
NL230: Flevoland
CPV Codes
45432112: Aanbrengen van bestrating
45112000: Graafwerkzaamheden en grondverzet
45233290: Plaatsen van verkeersborden
Procedure
Niet openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja