Donderdag 1 december 2022 08:04:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 15-08-2022 Gunningsbeslissing op 23-11-2022

Omgevingsdienst IJsselland - EOA ICT Omgeving

Omschrijving

De aanbesteding die de Omgevingsdienst in de markt zal zetten zal de volgende reikwijdte hebben:

Op hoofdlijnen betreft het de volgende punten:

a. stabiele ICT werkplek en ICT omgeving, inclusief de huidige in gebruik zijnde applicaties en gegevens;

b. integratie en samenwerking met huidige VOIP-Zeker telefonie oplossing;

c. ICT servicedesk met locale support;

d. gebruikersimplementatie binnen ODIJ en bestaande hardware, netwerk en randapparatuur van de nieuwe ICT werkplek;

e. optimaliseren en structuren van de informatiehuishouding ODIJ t.b.v. inrichting in de nieuwe werkplek

(Record management, Sharepoint, Teams, back-up, delen bestanden);

f. security en privacy van de werkplek (informatiebeveiliging en toegangsbeveiliging. Welkom123)

Contactpersoon
Aanbestedende dienst
Omgevingsdienst IJsselland
Plaats van uitvoering
NL200: Oost-Nederland
NL210: Overijssel
CPV Codes
72700000: Computernetwerkdiensten
72250000: Systeem- en ondersteuningsdiensten
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja