Vrijdag 7 oktober 2022 14:23:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 24-06-2022 Gunningsbeslissing op 31-08-2022

Inhuur van externe arbeidskrachten

Omschrijving

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van vier (4) nieuwe raamovereenkomsten met verschillende Opdrachtnemers voor het leveren van externe arbeidskrachten verdeeld over twee (2) percelen zodat de opdrachtgever vanaf 15 augustus 2022 op een rechtmatige en doelmatige wijze externe arbeidskrachten kan inhuren.

De aanbesteding is verdeeld over twee (2) percelen, te weten:

• Perceel 1: Detachering functies in schaal 8 t/m 13. Voor dit perceel worden drie (3) Opdrachtnemers gecontracteerd voor het leveren van gedetacheerden;

• Perceel 2: Payrollmedewerkers. Voor dit perceel wordt één (1) Opdrachtnemer gecontracteerd voor het verzorgen voor payrollcontracten en administratie van payrollmedewerkers (CAO Gemeenten).

Contactpersoon
Aanbestedende dienst
Gemeente Stadskanaal
Plaats van uitvoering
NL111: Oost-Groningen
CPV Codes
79620000: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79620000: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja