Donderdag 30 november 2023 02:39:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 23-05-2022 Gunningsbeslissing op 21-07-2022

Europees openbare aanbesteding Inkoop-, contractmanagement en aanbestedingsjurist

Omschrijving

De opdracht betreft de dienstverlening inhuur tijdelijk personeel ten behoeve van de gemeente Oldambt (piek, ziek en (specifieke) projecten). De gemeente Oldambt is op zoek naar een inkoopadviesbureau die ervaring heeft met alle vakgebieden die binnen een gemeente voorkomen (van sociaal domein tot ICT-software en van werken tot facilitair etc.) en die op alle inkoopadviesdiensten (inkoopmedewerker, inkoopadvies, contractbeheer, contractmanagement, aanbestedingsjurist) vakkundig personeel kan leveren. Om invulling te kunnen geven aan de benodigde capaciteitsbehoefte wil de gemeente Oldambt een inkoopadviesbureau contracteren voor ondersteuning op één van de hierboven genoemde onderdelen. Het gaat om een „flexibele schil‟ voor inkoopondersteuning, waaruit kan worden geput op het moment dat er sprake is van behoefte aan extra (tijdelijke) inkoopcapaciteit.

Contactpersoon
Afdeling Inkoop
Aanbestedende dienst
Gemeente Oldambt
Plaats van uitvoering
NL110: Groningen
NL111: Oost-Groningen
CPV Codes
79620000: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79000000: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79418000: Advies inzake aanschaffingsbeleid
79400000: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja