Zondag 7 augustus 2022 23:33:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 20-05-2022 Gunningsbeslissing op 05-08-2022

RMN - Reinigen kolken en lijngoten

Omschrijving

De opdrachtgever van deze opdracht is Reinigingsbedrijf Midden Nederland (hierna: RMN). RMN verzorgt namens de gemeenten IJsselstein (perceel 1) en Bunnik (perceel 2) de inkoop voor reinigen van de kolken en lijngoten. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012).

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

Contactpersoon
Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Reinigingsbedrijf Midden Nederland - RMN
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
90480000: Beheer van riolering
90480000: Beheer van riolering
Procedure
Openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja