Donderdag 30 november 2023 01:06:00
Sluit op 21-11-2013

Busbaan Kruisvaart, Kenmerk 13.SW.105

Omschrijving

Binnen deze scope zijn de volgende subonderdelen te onderscheiden:

- verhardingen busbaan (circa 6000 m2);

- aansluiting busbaan Kruisvaart op Vondellaan (aanpassing kruispunt);

- vernieuwing asfalt vanaf nieuwe kruising met Vondellaan tot Croeselaan (circa 2000 m2);

- herinrichting Raadwijk (straatwerk, circa. 700 m2);

- groenvoorzieningen;

- openbare verlichting;

- waterhuishouding (infiltratieriool + kolken);

- voorzieningen voor verkeersregelinstallaties;

- relining bestaand riool deel Vondellaan, ter hoogte van het voormalige Texaco tankstation;

- bluswatervoorzieningen;

- inrichting openbare ruimte bij aansluiting Vondellaan/Raadwijk;

- aanpassing/verplaatsing van circa 60 meter kademuur Kruisvaart aan zijde Raadwijk (damwandconstructie);

- aanpassing bestaande keerwandconstructie spoorzijde;

- plaatsing van geluidsabsorberend materiaal op bestaande keerconstructie spoorzijde;

- keerwandconstructie Kruisvaart, circa 120 m (tevens geluidsscherm met toepassing van groenvoorziening);

- aanbrengen van zandaanvulling in een bestaande watergang met verdichting onder water;

- brug van betonnen landhoofden met composiet brugdek over de Kruisvaart (circa 100 m2);

- remmingwerk in de Kruisvaart ter plaatse van de brug;

- overkluizing bestaande leidingenput (circa 200 m2);

- zettingsvrije plaat naast bestaande leidingenput (circa 50 m2);

- metselwerk keerwanden.

Op deze opdracht zal Social Return van toepassing zijn. In de aanbestedingsstukken zal het beleid met betrekking tot Social Return en de voorwaarden daarbij nader uitgewerkt worden. Zie voor meer informatie hieromtrent www.utrecht.nl/socialreturn

Contactpersoon
Gemeente Utrecht, Interne Bedrijven
Aanbestedende dienst
Gemeente Utrecht
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
45222000: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
Procedure
Niet openbare procedure
Digitaal inschrijven
Nee