Vrijdag 29 september 2023 05:48:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 07-04-2022

Bouwstroom Haaglanden

Omschrijving

De opdracht omvat in hoofdzaak het ontwerpen, de vergunningsaanvraag, het realiseren, het woonklaar opleveren en het onderhouden van woningen. De woningen zijn gestapelde woningen volgens de PMC6-, PMC7- en PMC8-typologie uit De Woonstandaard en voldoen aan het Bouwbesluit voor permanente bouw.. Het aantal woningen is niet op voorhand bekend. De doelstelling is 2.000 woningen in totaal.

LET OP: de corporaties die deze aanbesteding organiseren en de overeenkomsten aangaan, zijn private partijen. Op deze aanbestedingsprocedure zijn Europese c.q. nationale aanbestedingsregels (zoals de Richtlijn 2014/24/EU, het Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de Aanbestedingswet 2012) NIET van toepassing.

Contactpersoon
Jasper Ponte (Brink)
Aanbestedende dienst
Stichting Woonbron, mede namens 11 andere woningcorporaties
Plaats van uitvoering
NL330: Zuid-Holland
CPV Codes
45000000: Bouwwerkzaamheden
45211000: Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
Procedure
Niet openbare procedure
Digitaal inschrijven
Ja