Maandag 8 augustus 2022 00:33:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 31-08-2022

Maatschappelijke Ondersteuning 2021ev (instroom 2022) - Regio Gooi en Vechtstreek

Omschrijving

Deze inkoopprocedure heeft betrekking op de inkoop van de WMO en jeugd voorziening Maatschappelijke ondersteuning

Contactpersoon
Contractbeheer Regio GV
Aanbestedende dienst
Regio Gooi en Vechtstreek
Plaats van uitvoering
NL327: Het Gooi en Vechtstreek
CPV Codes
85100000: Gezondheidsdiensten
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja