Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Over ons › Privacybeleid

ABK | Privacybeleid

Privacybeleid Aanbestedingskalender

 

Aanbestedingskalender B.V. (hierna: ABK) draagt zorg voor de privacy van bezoekers van haar website en van haar klanten. ABK kiest er dan ook voor om de persoonlijke informatie hetgeen wordt verschaft door klanten zelf, zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te behandelen. In deze privacyverklaring geeft ABK heldere en transparante informatie omtrent welke gegevens worden verzameld en omtrent hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

 

Verwerkingsverantwoordelijke:


Aanbestedingskalender B.V.

Bevoegd: Dhr. S. (Serhat) Ucar

Bergpoortstraat 71

7411 CL  DEVENTER

Kamer van Koophandel: 56807554

 

Privacystatement

ABK respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en van haar klanten. Het privacybeleid van ABK is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Op basis hiervan wordt de persoonlijke informatie die aan ABK door haar klanten wordt verstrekt, zorgvuldig en persoonlijk behandeld.

Door het bezoeken van de website van ABK en door gebruik te maken van de diensten van ABK, worden de gegevens verwerkt zoals in dit document wordt beschreven. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van ABK.

 

Persoonlijke informatie

De persoonsgegevens die door ABK wordt gebruikt voor het creëren van een account zijn de navolgende bedrijfsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam;
 • Vestigingsadres;
 • Postadres (indien van toepassing);
 • KvK-nummer;
 • AGB-code (indien van toepassing);
 • BTW-nummer (indien van toepassing);
 • Soort organisatie (sector);
 • Aantal medewerkers (ter bepaling soort account);
 • Tenderned-aansluitnummer (indien van toepassing).

 

De persoonsgegevens van de accounthouder die door ABK wordt gebruikt voor het creëren van een account zijn de navolgende gegevens:

 • Naam en achternaam;
 • Telefoonnummer; en
 • E-mailadres.

 

De persoonsgegevens worden door ABK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • (uitvoering van de overeenkomst): gebruik maken van de diensten van ABK;
 • Het versturen van (ontvangst)bevestigingsmails en aanbevelingsmails (o.a. mogelijk interessante aanbestedingen, interessante trainingen en de mogelijkheid om e-book te downloaden) aan haar klanten;
 • Het versturen van inschrijving gerelateerde alert-mails, nieuwsbrieven en commerciële e-mails (hiervoor wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan haar klanten);
 • ABK verzamelt gegevens over het gebruik van haar website en andere communicatiemiddelen ter optimalisatie van haar website, nieuwsbrieven, producten en services.

ABK gebruikt de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.

 

Sociale media

De klanten van ABK hebben de mogelijkheid om via sociale media (LinkedIn en Twitter) te communiceren met ABK. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, ontvangt ABK van de gebruikers de persoonsgegevens waaronder de (gebruikers)naam, profielfoto, telefoonnummer, woonplaats en het geslacht. Alle gegevens die via sociale media worden ontvangen, worden niet opgeslagen.  Voorgenoemde gegevens worden gebruikt om haar diensten te kunnen leveren of voor analytische doelstellingen.

 

Opname inkomende telefoongesprekken

Alle inkomende telefoongesprekken worden opgenomen en bewaard voor maximaal 3 maanden. ABK geeft voordat de feitelijke opname aanvangt, aan dat het gesprek zal worden opgenomen. De verkregen opnames worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld. Na drie maanden worden deze verkregen gegevens volledig vernietigd.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens reeds verzameld zijn, kunnen de verstrekte persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Bij derden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de boekhouder en/of een advocatenkantoor waarmee ABK samenwerkt. Met dergelijke derde partijen sluit ABK, indien noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonsgegevens.

ABK kan de verstrekte gegevens doorgeven aan een samenwerkingspartner binnen de Europese Unie, doch dit zal ABK enkel doen als ABK uitsluitend toestemming heeft verkregen van haar klant om door te verwijzen aan een derde partij, ter uitvoering van haar dienstverlening of om haar klanten te voorzien van informatie. ABK zal de door haar klanten verstrekte gegevens eveneens aan derde partijen verstrekken indien ABK hiertoe enige wettelijke verplichting heeft (denk daarbij aan bijvoorbeeld Tenderned en TED Europe).

 

Bewaringstermijn

ABK bewaart de verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen de verstrekte persoonsgegevens worden bewaard om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als de klant haar abonnement niet opzegt en deze stilzwijgend wordt verlengd, zullen de verstrekte gegevens worden bewaard. De gegevens zullen worden verwijderd zodra de klant haar account opzegt. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zal ABK de klant daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ABK langer moet bewaren omdat de wet haar hiertoe verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst. ABK bewaart de informatie van ingevulde aanmeld-/contactformulieren voor 1 jaar, om aan het einde van het jaar te analyseren welke formulieren en aanbiedingen en bijbehorende formulieren als het prettigst werden ervaren door bezoekers om in te vullen.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Iedere klant van ABK heeft het uitdrukkelijke recht tot inzage van de verstrekte persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van deze persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft een ieder het recht om de verstrekte persoonsgegevens permanent te laten verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met ABK: info@aanbestedingskalender.nl

 

Beveiliging

De veiligheid van de persoonsgegevens is één van de grootste prioriteiten. Om de verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft ABK beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreffen zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van haar klanten te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. De website is beveiligd met het SSL-certificaat. Verder heeft ABK maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar de gegevens worden opgeslagen zijn zeer goed beveiligd.

 

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. ABK zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte gegevens te beveiligen. ABK streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een zogenaamde datalek, stelt ABK de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de klant, zal de klant hiervan onverwijld op de hoogte worden gesteld.

 

Wijziging privacy statement

ABK behoudt zich het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen.

 

Cookiebeleid

ABK maakt op de website gebruik van wordt het gebruik van de website door bezoekers geanalyseerd.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. In de cookies van ABK wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. ABK gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van Aanbestedingskalender.nl te verhogen. Bijvoorbeeld: Om het inloggen op de website te vergemakkelijken; de voorkeuren en instellingen te kunnen onthouden en om statistieken van de website te kunnen analyseren.

 

De cookies die ABK gebruikt:

 • ABK maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. ABK plaatst cookies die het surfgedrag van haar klanten bijhouden zodat ABK op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.  Bij het eerste bezoek aan de website van ABK, worden de bezoekers al geïnformeerd over deze cookies en wordt aan de bezoeker uitdrukkelijk toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

 • Twitter. Deze cookie wordt alleen geplaatst indien de klant gebruik maakt van Twitter en ingelogd is voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te (re)tweeten. ABK verwijst haar klanten naar de privacyverklaring van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat Twitter met de persoonsgegevens doet die zij met deze code verwerkt. ABK heeft hierop geen invloed.
 • LinkedIn. Deze cookie wordt alleen geplaatst indien de klant gebruik maakt van LinkedIn en ingelogd is voor deze service. Het maakt het de klant mogelijk om berichten te delen via haar LinkedIn netwerk. ABK verwijst haar klanten naar de privacyverklaring van LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat LinkedIn met de persoonsgegevens doet die LinkedIn met deze code verwerkt. ABK heeft hierop geen invloed.

 

Cookies uitschakelen en verwijderen

De klant heeft de vrije keus om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Deze cookies kunnen te allen tijde worden uitgezet door de instellingen van de browser aan te passen of door gebruik te maken van de button linksonder de website van ABK en daar de instelling "Cookies are off" te gebruiken.

 

Google Analytics

ABK maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek van de website te meten en te analyseren. Met behulp van deze cookies verzamelt ABK anonieme informatie over onder andere bezoekersaantallen, de duur van een bezoek op haar website, populaire zoektermen en welke pagina’s het meest bezocht worden. Het doel is het verbeteren van de website en het beter afstemmen van de dienstverlening en de inhoud van de website op de behoeften van de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. Houdbaarheid: 2 jaar. Privacybeleid van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl

 

Google Adwords

Google Adwords is een advertentiedienst van Google Inc. Om te bepalen welke advertentie(klikken) hebben geleid tot een aankoop of bestelling, worden conversiepixels gebruikt. Hierdoor kan ABK achteraf herleiden welke advertenties tot een aankoop hebben geleid, en de getoonde advertenties zo goed mogelijk laten aansluiten bij de voorkeuren van de bezoeker. Houdbaarheid: 30 dagen. Privacybeleid van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/

 

DoubleClick

Als aanvulling op Google Adwords houdt deze cookie bij of een bezoeker al eerder op de website van ABK is geweest naar aanleiding van een remarketing campagne. Afhankelijk hiervan kan ABK ook gerichte advertenties op websites van derden tonen. Houdbaarheid: 30 dagen. Privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

 

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een tool voor het maken en beheren van websitetags vanuit één interface. Tags zijn kleine website-code-fragmenten waarmee verkeer en bezoekgedrag gemeten kan worden. Het hulpprogramma voor het beheren van de tags zelf is een cookie-vrij domein dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Het programma zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt wel gegevens kunnen verzamelen.

 

Optinmonster

Optinmonster is een hulpmiddel dat ABK helpt bij het maken van pop-ups en opt-ins om onze bezoekers specifieke inhoud en/of aanbiedingen te bieden. Het verzamelt niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het type dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van Optinmonster bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie, is om beter te begrijpen hoe de bezoekers de website gebruikt. Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacybeleid van Optinmonster.

 

Hotjar

ABK maakt gebruik van Hotjar om het gedrag van bezoekers op de website te meten en te analyseren. Hotjar maakt het mogelijk het gedrag van bezoekers op de website te visualiseren, door onder andere de klikken, de bewegingen van de muis, het scrollgedrag en het tappen op mobiele apparaten te tonen in zogenaamde heatmaps. Een andere optie zijn zogenaamde visitor recordings, waarmee sessies van bezoekers worden opgeslagen en onder andere muisklikken, muisbewegingen, toetsaanslagen en navigatie door de site teruggekeken kan worden. Hotjar toont hierbij geen IP-adressen. Houdbaarheid: 365 dagen. Privacybeleid van Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy

 

VWO

ABK gebruikt VWO (Visual Website Optimizer) om verschillende varianten van specifieke (elementen van) webpagina's te testen. Dit is om ervoor te zorgen dat ABK de optimale ervaring voor haar bezoekers creëert. Het helpt ABK verder te zien hoe verschillende gebruikers reageren op verschillende versies van de geteste elementen. VWO gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van de gebruikers en hun apparaten, om te zien hoe de verschillen zich manifesteren. VWO slaat deze informatie gepseudonimiseerd op. Noch VWO noch ABK zal deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens over een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van VWO.

 

Unbounce

Unbounce is een tool die landingspagina’s maakt en controleert. Het verzamelt verschillende soorten informatie.

 

Loggegevens: zodra een bezoeker de website bereikt, kunnen de servers van Unbounce informatie verzamelen en opslaan, inclusief informatie die hun browser verzendt wanneer zij de website bezoeken. Deze loggegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Internet Protocol (IP) adres, het adres van de webpagina die zij hebben bezocht voordat deze naar de website van ABK kwamen, het besturingssysteem dat zij gebruiken, de datum en tijd van hun bezoek, geo-locatie-informatie, het type apparaat, cookiegegevens en browsersignaturen.

 

Unbounce specificeert hun data-beleid met betrekking tot tracking en opslag als volgt (voor meer informatie, verwijst ABK naar het privacybeleid van Unbounce:

 

• IP-adressen: het IP-adres van elke bezoeker wordt geregistreerd, de landinspagina’s die gemaakt zijn, dit om het verkeersgebruik per account en conversiepercentages per variant te berekenen, spambeschrijvingen en tegenstrijdigheden in paginastatistieken te onderzoeken, evenals zorg te dragen voor de veiligheid van de webpagina, services en gerelateerde gegevens. Unbounce gebruikt nooit het IP-adres of andere persoonlijke gegevens van bezoekers om marketingactiviteiten uit te voeren of de services te promoten.

 

• Cookies en logbestanden: De manieren waarop de cookies worden gebruikt, omvatten, doch zijn niet beperkt tot: het bijhouden welke webpagina-variant een bezoeker heeft gezien, verkeerspatronen monitoren en de populariteit van service-opties meten. First-party cookies op Unbounce bestemmingspagina's zijn anoniem en kunnen niet op zichzelf worden gebruikt om een persoon te identificeren.

 

• Gebruik van de site en services betekent instemming met het gebruik van cookies door Unbounce, inclusief en zonder beperking cookies van derden die Unbounce mogelijk gebruikt voor analytische doeleinden of andere doeleinden. De bezoeker gaat ermee akkoord dat als de cookies worden uitgeschakeld in de browser, bepaalde aspecten van de Services mogelijk niet meer beschikbaar zijn en dat Unbounce niet verantwoordelijk is voor eventuele nadelige effecten die voortkomen uit de browser of andere computer- of mobiele instellingen.

 

Leaddata: de bezoeker heeft de mogelijkheid om het Unbounce-platform te gebruiken om formulieren te bouwen en informatie van individuele betrokkenen te verkrijgen ('Lead Data'). In deze situaties, aangezien de bezoeker ervoor kiest welke gegevens moeten worden verzameld en verwerkt, de aard van de gegevens, evenals de doeleinden en middelen van verwerking, treedt de bezoeker op als "gegevensbeheerder" onder de toepasselijke wetgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en heeft de bezoeker de bijbehorende verantwoordelijkheden onder deze toepasselijke wetgeving.

 

Bij het installeren of bijwerken van de plug-in verzamelt en slaat Unbounce bepaalde gegevens op in de WordPress-omgeving. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het versienummer van WordPress, PHP-versienummer, cURL-versienummer, de namen van andere WordPress-plug-ins die op het domein zijn geïnstalleerd, de namen van andere PHP-extensies die op het domein zijn geïnstalleerd, het besturingssysteem en sleutel PHP-configuratie-instellingen.

 

ABK verzamelt deze informatie om de plug-in en de omgevingen waarop deze is geïnstalleerd beter te ondersteunen. ABK zal onder andere deze gegevens verzamelen en opslaan om haar beslissingen over minimale configuratie- en testvereisten te informeren en om de stabiliteit van plug-insupdates te verbeteren.

 

De bezoeker dan wel de klant stemt hierbij in met het verzamelen en opslaan van deze informatie in het gebruik, installatie en bijwerking van de plug-in. Als de bezoeker niet instemt met het verzamelen en opslaan van deze informatie, mag deze de plug-in niet gebruiken.

 

Bezwaar

De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens (of een deel hiervan). ABK is te bereiken per mail: info@aanbestedingskalender.nl en per telefoon (085) 760 5757. Mocht onverhoopt blijken dat de klant en ABK er samen niet uitkomen, dan heeft de klant op grond van de privacywetgeving eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding Privacybeleid ABK

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

 

Wilt u een PDF versie van ons privacybeleid klik hier