Zondag 25 februari 2024 09:16:00

ABK | CTM Solution

Het complete platform voor elektronisch aanbesteden en contractmanagement
CTM (Complete Tender Management) is een SaaS oplossing waarmee alle typen openbare en onderhandse aanbestedingen volledig online worden uitgevoerd. Daarnaast biedt CTM eveneens modules voor integraal contractbeheer & leveranciersmanagement voor een optimale procesondersteuning gedurende de gehele contractlevenscyclus. Het systeem wordt inmiddels in 10 landen gebruikt en is in 5 landen geselecteerd als het nationale systeem voor publieke aanbestedingen voor centrale en decentrale overheden.

Koppeling met Aanbestedingskalender.nl (ABK)
Net als ABK is CTM gekwalificeerd als e-sender van het EU-publicatiebureau. Dit houdt in dat vanuit de applicatie direct en automatisch aankondigingen van opdrachten naar TED kunnen worden verzonden. Sinds 2008 heeft CTM een automatische koppeling met de ABK waardoor direct vanuit CTM alle aankondigingen op ABK (en TED voor Europese aanbestedingen) worden gepubliceerd.

Regelgeving
Het CTM-platform is onafhankelijk geauditeerd, waarbij onder meer is aangetoond dat het systeem voldoet aan de EU-richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG en de Alcatel richtlijn. Daarbij garandeert CTM dat men ook in de toekomst zal voldoen aan veranderingen binnen Europese richtlijnen of nationale aanbestedingswetgeving.

Beveiliging datamanagement
CTM is ISO 27001/02 en Impact Level 3 geaccrediteerd. Dit is van belang om garanties over veiligheid van datamanagement te kunnen bieden.

Meer informatie
Ga naar www.ctmsolution.nl voor meer informatie en bekijk de overheidsorganisaties die met CTM werken. Zie ook: Marktplaats voor externe inhuur www.e-cartotheek.nl, dé Aanbestedingswet 2012 ‘proof’ marktplaats om op een flexibele en efficiënte wijze de juiste medewerker in te huren, ook voor ZZP-ers!  De e-cartotheek (c) is een product dat in samenwerking met Het Nederlands Inkoop Centrum (Het NIC) tot stand is gekomen en inmiddels door tientallen overheden succesvol wordt gebruikt voor externe inhuur personeel.