Vrijdag 27 januari 2023 10:41:00

Civicon

Overheid en bedrijfsleven vertrouwen op Civicon!
Civicon werkt voor overheden, ontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren.

No nonsens
De sterke punten van het bureau zijn flexibiliteit, korte lijnen, persoonlijk contact, heldere communicatie en kwaliteit. Het bureau levert maatwerkwerkoplossingen met een zo groot mogelijk draagvlak, waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten en randvoorwaarden niet uit het oog worden verloren. De oplossingen zijn eenvoudig, realistisch, maar ook robuust en beheersbaar.

Projectmatig werken
Binnen Civicon wordt voor elk project een projectteam samengesteld met één projectleider. Deze projectleider is vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever en eindverantwoordelijke. Indien nodig wordt het projectteam aangevuld met externe partners. Het bureau organiseert wekelijks een werkoverleg waarbij de actuele projecten worden besproken en elkaars kennis gedeeld wordt. De voortgang van een project wordt door projectmatig te werken voortdurend gemonitord waardoor risico’s worden tot een minimum beperkt.

Samenwerking
Het bureau werkt niet vóór opdrachtgevers, maar samen mét opdrachtgevers. Civicon neemt in de samenwerking een actieve en sturende rol aan. Door de ervaring van de werknemers kan gesproken worden van een hoge mate van inlevingsvermogen bij opdrachtgevers.

Er kan pas gesproken worden van een geslaagd project zodra het eindresultaat breed gedragen wordt. Het bureau is volop betrokken bij communicatietrajecten met de eindgebruikers, veelal burgers.

Kwaliteit
Civicon doet het goed óf doet het niet. De kennis en ervaring in het vakgebied staan borg voor kwaliteit van inhoud én proces. Naast de inhoudelijke juistheid van een project, besteedt het bureau nadrukkelijk aandacht aan de organisatie rondom het project. Kwaliteit betekent ook het behalen van deadlines binnen de afgesproken budgetten. De organisatie van het bureau is gebaseerd op het kwaliteitsmanagementsysteem NEN-ISO 9001. Vanaf 2014 wordt er getekend conform de Nederlandse CAD standaard (kortweg NLCS).

Ingenieursbureau
Civicon is een civieltechnisch ingenieursbureau,  gespecialiseerd in stedelijk waterbeheer. Het bureau draagt zorg voor de (besteks)voorbereiding van infrastructurele werken, maar ook voor de directievoering en toezicht. Tevens houdt Civicon zich bezig met de begeleiding en het aanvragen van diverse vergunningen en subsidies.

Geschiedenis
Het bureau Civicon is in 2006 voortgekomen uit het bureau MD Ontwikkeling en Advisering. 
MD Ontwikkeling en Advisering was vooral actief op het gebied van stedelijk waterbeheer (rioleringsontwerp). Met de oprichting van Civicon werd het takenpakket verbreed. Tegenwoordig kan gesproken worden van een compleet civieltechnisch ingenieursbureau. De medewerkers van Civicon hebben hun ervaring opgedaan bij gemeenten, waterschappen, aannemers en andere ingenieursbureaus op diverse vakgebieden.

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op!
Bel +31(0)315-617974 of kijk op www.civicon.nl