Zaterdag 4 april 2020 09:37:00

Inschrijven op aanbestedingen

Werkproces onderhands aanbesteden
In grote lijnen verloopt het onderhands aanbestedingsproces als volgt. De opdrachtgever plaatst een onderhandse aanbesteding op Aanbestedingskalender.nl (ABK). Tijdens dit proces wordt een selectie van ondenemers gemaakt via onze database, dus zorg dat uw informatie correct is bij "Mijn organisatie" (voor beheerders) en bij "Mijn profiel", is uw e-mail adres correct? Als u een uitnodiging krijgt kunt u deze accepteren, weigeren of deze toewijzen aan een collega (optie wijzigen) die in dezelfde organisatie bekend is bij Aanbestedingskalender.nl. Meestal heeft de opdrachtgever een document toegevoegd, zodat u eerst de opdracht kunt bekijken voordat u de keuze maakt om te accepteren of weigeren. Aan de hand van de inhoud van de inschrijvingen (we gebruiken daarvoor drie kluizen!) wordt de winnaar bepaald. Deze krijgt de opdracht toegewezen. Alle inschrijvers ontvangen hiervan bericht. 

Uitnodiging inschrijven onderhandse aanbesteding
Bent u uitgenodigd voor een onderhandse aanbesteding en wilt u weten hoe u zich kunt inschrijven?
Download dan hier de handleiding.

Inschrijven niet-openbare procedure
Wilt u weten hoe u zich moet inschrijven op een niet-openbare inschrijving? 
Download dan hier de handleiding.

Inschrijven openbare procedure
Wilt u weten hoe u zich moet inschrijven op een openbare inschrijving? 
Download dan hier de handleiding.

Inschrijven Bestuurlijke Aanbesteding 
Wilt u weten hoe u zich moet inschrijven op een Bestuurlijke Aanbesteding?
Download dan hier de handleiding