Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

EMVI

EMVI - Hoe EMVI u als ondernemer helpt om een aanbesteding te winnen

In de aanbestedingswereld lijkt het soms alsof de grote bedrijven veel meer kans maken dan de kleine ondernemers. Dankzij EMVI maken kleine en middelgrote bedrijven nu meer kans om te winnen, omdat er  met EMVI niet alleen gekeken wordt naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit en dat kleine kleine en middelgrote bedrijven zich vaak t.o.v. grote bedrijven onderscheiden door de kwaliteit die zij kunnen bieden. EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) wordt tegenwoordig ook wel ‘’beste prijs-kwaliteitverhouding’’ (Beste PKV) genoemd. Wanneer er een EMVI aanbesteding gedaan wordt, dan neemt de aanbestedende dienst dus niet alleen maar de prijs in acht bij het gunnen. 

 

EMVI is verplicht, tenzij...

In principe is een aanbestedende dienst verplicht om volgens de EMVI-procedure te gunnen, tenzij de dienst gegronde redenen kan aandragen om alleen te beoordelen op prijs. Wat de opdracht precies inhoudt maakt dus niet uit bij de bepaling of EMVI wordt gebruikt om te beoordelen.

 

U bepaalt

EMVI wordt vaak toegepast is combinatie met een inhoudelijk / technisch programma van eisen. Bij EMVI bevat het programma van eisen niet alleen eisen, maar ook wensen en/of vragen. Inschrijvers hebben hierdoor meer mogelijkheden om zich te onderscheiden t.o.v. hun concurrenten dan alleen op prijs. Uitgaand van de gestelde minimumeisen bepaalt u zo creatief en innovatief mogelijk hoe u waarde toevoegt aan het eindproduct.De aangeboden oplossing moet echter noch steeds wel aan alle eisen voldoen.

 

Zo concreet mogelijk

Voorafgaand aan elke aanbesteding bepaalt de aanbestedende dienst het doel van de opdracht, de subgunningscriteria en de weging van elk criterium. De weging geeft aan hoe belangrijk de aanbestedende dienst dit criterium vindt. Dit geldt net zo goed voor concrete zaken als de opleverdatum als voor subjectievere criteria als service en kwaliteit. Voor u als inschrijver is het dus van belang na te gaan wat de opdrachtgever bedoelt met een bepaald aspect en hoe hij dit zal beoordelen. In uw plan van aanpak omschrijft u hoe u omgaat met de gestelde criteria en hoe u zich dus onderscheidt van uw collega’s.

 

Tip aan inschrijvers: Kijk goed op welke wijze de inschrijvingen worden beoordeeld en op welke manier punten ‘verdiend’ kunnen worden. Dien niet die inschrijving in die volgens uw het beste is, maar dien die inschrijving in waarmee u de meeste punten (prijs en kwaliteit) denkt te halen.

 

Twijfelt u over de toepassing van een bepaald criteria? Vraag dan wat de opdrachtgever precies bedoelt. Dit zorgt ervoor dat uw inschrijving beter aansluit op de wens van de opdrachtgever en helpt bovendien de opdrachtgever bij het vormgeven van toekomstige aanbestedingsprocedures.

 

Hoe u nog meer informatie kunt krijgen

Stel altijd vragen als iets onduidelijk is maar let op dat u de vragen tijdig indient. Stel eventueel ook vragen n.a.v. de nota van inlichtingen ook als in de procedure geen tweede inlichtingenronde is opgenomen.