Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Wonen in Westend.
 
 
Omschrijving

Opdrachtgever is voornemens om alle werkzaamheden uit te besteden ten behoeve van het ontwerp, engineering- en realisatie voor en van het voorbelasten, bouw- en woonrijp maken van de gronden binnen het plangebied ‘Westend’ te Roelofarendsveen. Het opgeleverde resultaat van de werkzaamheden moet voldoen aan functionaliteit en ambitie van opdrachtgever.

Deze selectieprocedure valt niet onder de aanbestedingswet!Contactpersoon: A.K.J. Koeleman Procedure: Marktconsultatie
Aanbestedende dienst: Heembouw Ontwikkeling Wonen B.V. (namens Beheer Westend B.V.) Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuid-Holland (NL330)
   
CPV code(s): 45000000: Bouwwerkzaamheden
   
Aangekondigd op 24.11.2017 Sluiting op 07.12.2017 Marktconsultatie

Marktconsultatie

Oproep tot mededinging

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Beheer Westend B.V.
Postbus 30
Roelofarendsveen
2370 AA
NEDERLAND
Contactpersoon: A.K.J. Koeleman
E-mail: a.koeleman@heembouw.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://woneninwestend.nl

I.3) Communicatie

Elektronische toegang tot informatie:

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://a.koeleman@heembouw.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://a.koeleman@heembouw.nlI.4) Soort aanbestedende dienst

Afdeling II: Voorwerp

Benaming: Wonen in Westend.
Korte beschrijving: Opdrachtgever is voornemens om alle werkzaamheden uit te besteden ten behoeve van het ontwerp, engineering- en realisatie voor en van het voorbelasten, bouw- en woonrijp maken van de gronden binnen het plangebied ‘Westend’ te Roelofarendsveen. Het opgeleverde resultaat van de werkzaamheden moet voldoen aan functionaliteit en ambitie van opdrachtgever.Deze selectieprocedure valt niet onder de aanbestedingswet!
Geraamde totale waarde, exclusief BTW: 4300000.00

Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Nadere inlichtingen:

Voor de planning verwijzen wij naar de bijlage


Afdeling IV: Procedure

IV.2)Sluiting inschrijftermijn
2017-12-07

Mappen
Vooraankondiging (2)
Alle documenten (2)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
20171109 Rveen Westend_A3_plan_rood.pdf 1021 KB 24-11-2017 15:50
Vooraankondiging Westend.pdf 565 KB 24-11-2017 15:50
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
20171109 Rveen Westend_A3_plan_rood.pdf 1021 KB 24-11-2017 15:50
Vooraankondiging Westend.pdf 565 KB 24-11-2017 15:50

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug