Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Loopbaan oriëntatie in de regio’s Groot Amsterdam en Zuid-Limburg / Oriëntatie loopbaanmogelijkheden, online assessment, online portfolio, programma management
 
 
Omschrijving

Voor het project “Loopbaan oriëntatie in de regio’s Groot Amsterdam en Zuid-Limburg” worden activiteiten uitgevoerd die zich richten op werkzoekende werknemers, met werkloosheid bedreigde werknemers en WW-gerechtigden die korter dan zes maanden een WW-uitkering ontvangen. De activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van deze doelgroep bij het verkrijgen van inzicht in hun loopbaanmogelijkheden en competenties zodat zij uiteindelijk duurzaam geplaatst kunnen worden binnen de ICT-sector. De ICT-sector hanteert hierbij een proactieve benadering die bijdraagt aan het behoud en herwaardering van ICT-medewerkers die hun arbeidsmarktrelevantie (dreigen te) verliezen. De focus van dit project ligt op de regionale arbeidsmarkten van Groot-Amsterdam en Zuid-Limburg.Contactpersoon: Louis Spaninks Procedure: Marktconsultatie
Aanbestedende dienst: Stichting CA-ICT Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Nederland (NL000)
   
CPV code(s):    
Aangekondigd op 14.07.2017 Sluiting op 18.08.2017 Marktconsultatie

Marktconsultatie

Oproep tot mededinging

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting CA-ICT
Postbus 177
GORINCHEM
4200 AD
NEDERLAND
Contactpersoon: Louis Spaninks
E-mail: info@caict.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.caict.nl

I.3) Communicatie

Elektronische toegang tot informatie:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/I.4) Soort aanbestedende dienst

Afdeling II: Voorwerp

Benaming: Loopbaan oriëntatie in de regio’s Groot Amsterdam en Zuid-Limburg / Oriëntatie loopbaanmogelijkheden, online assessment, online portfolio, programma management
Korte beschrijving: Voor het project “Loopbaan oriëntatie in de regio’s Groot Amsterdam en Zuid-Limburg” worden activiteiten uitgevoerd die zich richten op werkzoekende werknemers, met werkloosheid bedreigde werknemers en WW-gerechtigden die korter dan zes maanden een WW-uitkering ontvangen. De activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van deze doelgroep bij het verkrijgen van inzicht in hun loopbaanmogelijkheden en competenties zodat zij uiteindelijk duurzaam geplaatst kunnen worden binnen de ICT-sector. De ICT-sector hanteert hierbij een proactieve benadering die bijdraagt aan het behoud en herwaardering van ICT-medewerkers die hun arbeidsmarktrelevantie (dreigen te) verliezen. De focus van dit project ligt op de regionale arbeidsmarkten van Groot-Amsterdam en Zuid-Limburg.
Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Sluiting inschrijftermijn
2017-08-18

Mappen
Alle documenten (1)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug