Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
OpenHouse procedure: Jeugd EED (Dyslexie)- instroom per februari 2020
 
 
Omschrijving

Dit inkooptraject heeft betrekking op de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexieContactpersoon: Inkoop en Contractbeheer Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
   
CPV code(s): 85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 11.02.2020 Sluiting op 01.03.2020 Rectificatie 1

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regio Gooi en Vechtstreek
Postadres: Postbus 251
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327
Postcode: 1400 AG
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop en Contractbeheer
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Blaricum
Postadres: Postbus 71
Plaats: Eemnes
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@blaricum.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Gooise Meren
Postadres: Postbus 6000
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@gooisemeren.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gooisemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hilversum
Postadres: Postbus 9900
Plaats: Hilversum
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@hilversum.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Huizen
Postadres: Postbus 71
Plaats: Eemnes
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@huizen.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huizen.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Laren
Postadres: postbus 71
Plaats: Laren
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@laren.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.laren.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Weesp
Postadres: Postbus 5099
Plaats: Weesp
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@weesp.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.weesp.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Wijdemeren
Postadres: Postbus 190
Plaats: Loosdrecht
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@wijdemeren.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OpenHouse procedure: Jeugd EED (Dyslexie)- instroom per februari 2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit inkooptraject heeft betrekking op de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-245191
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11/02/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Invulsjabloon Dyslexie V-1 2020.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Invulsjabloon Dyslexie V-1 2020.docx

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Mappen
1. Toelatingsdocument (1)
2. Invulsjabloon (2)
Alle documenten (3)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Geïntegreerd TD Jeugd EED V1-2020.pdf 1,00 MB 11-02-2020 20:29
Invulsjabloon Dyslexie V-1 2020.docx 248 KB 11-02-2020 20:29
Invulsjabloon Dyslexie V-1 2020.docx 248 KB 12-02-2020 08:18
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Geïntegreerd TD Jeugd EED V1-2020.pdf 1,00 MB 11-02-2020 20:29
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Invulsjabloon Dyslexie V-1 2020.docx 248 KB 11-02-2020 20:29
Invulsjabloon Dyslexie V-1 2020.docx 248 KB 12-02-2020 08:18

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug