Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
OpenHouse procedure: Jeugdhulp - instroom per februari 2020
 
 
Omschrijving

Dit inkooptraject heeft betrekking op de inkoop van de Jeugd voorziening jeugdhulpContactpersoon: Inkoop en Contractbeheer Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
   
CPV code(s): 85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 11.02.2020 Sluiting op 01.03.2020 Rectificatie 2

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regio Gooi en Vechtstreek
Postadres: Postbus 251
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327
Postcode: 1400 AG
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop en Contractbeheer
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Blaricum
Postadres: Postbus 71
Plaats: Eemnes
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@blaricum.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Gooise Meren
Postadres: Postbus 6000
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@gooisemeren.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gooisemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hilversum
Postadres: Postbus 9900
Plaats: Hilversum
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@hilversum.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Huizen
Postadres: Postbus 71
Plaats: Eemnes
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@huizen.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huizen.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Laren
Postadres: postbus 71
Plaats: Laren
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@laren.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.laren.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Weesp
Postadres: Postbus 5099
Plaats: Weesp
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@weesp.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.weesp.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Wijdemeren
Postadres: Postbus 190
Plaats: Loosdrecht
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@wijdemeren.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OpenHouse procedure: Jeugdhulp - instroom per februari 2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit inkooptraject heeft betrekking op de inkoop van de Jeugd voorziening jeugdhulp

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-245161
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11/02/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Invulsjabloon Jeugdhulp V-1 2020.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Invulsjabloon Jeugdhulp V-1 2020.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

NVI jeugdhulp versie 1.0 -def.pdf

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Mappen
1. Toelatingsdocument (3)
2. Nota van Inlichtingen (1)
3. Invulsjabloon (7)
4. Proces Verbaal (1)
5. Kostprijsonderzoek (1)
6. Bijlage (2)
Alle documenten (15)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
V5 0 DEF functietabel Jeugd.pdf 117 KB 11-02-2020 19:36
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
NVI jeugdhulp versie 1.0 -def.pdf 697 KB 11-02-2020 19:36
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Wijzigingsformulier.docx 58 KB 11-02-2020 19:36

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op

In het kader van deze inkoop is gekozen voor de inkoopmethodiek Dynamisch Contracteren en Beheren (www.DCENB.nl). Waarbij de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek de mogelijkheid krijgt zelf een keuze te maken waar zij de benodigde dienstverlening afneemt.


< Terug