Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
OpenHouse procedure: Jeugd GGZ - instroom per februari 2020
 
 
Omschrijving

Ambulante jeugd GGZ, VZO, 24-uurs verblijf met ziekenhuisopname psychiatrische stoornissen 18- en infrastructurele instellingContactpersoon: Inkoop en Contractbeheer Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
   
CPV code(s): 85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 11.02.2020 Sluiting op 01.03.2020 Rectificatie 2

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regio Gooi en Vechtstreek
Postadres: Postbus 251
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327
Postcode: 1400 AG
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop en Contractbeheer
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Blaricum
Postadres: Postbus 71
Plaats: Eemnes
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@blaricum.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Gooise Meren
Postadres: Postbus 6000
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@gooisemeren.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gooisemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hilversum
Postadres: Postbus 9900
Plaats: Hilversum
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@hilversum.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Huizen
Postadres: Postbus 71
Plaats: Eemnes
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@huizen.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huizen.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Laren
Postadres: postbus 71
Plaats: Laren
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@laren.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.laren.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Weesp
Postadres: Postbus 5099
Plaats: Weesp
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@weesp.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.weesp.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Wijdemeren
Postadres: Postbus 190
Plaats: Loosdrecht
NUTS-code: NL327
Land: Nederland
E-mail: info@wijdemeren.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OpenHouse procedure: Jeugd GGZ - instroom per februari 2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ambulante jeugd GGZ, VZO, 24-uurs verblijf met ziekenhuisopname psychiatrische stoornissen 18- en infrastructurele instelling

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2020-245131
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11/02/2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Invulsjabloon Jeugd GGZ V-1 2020.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Invulsjabloon Jeugd GGZ V-1 2020.docx

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Nota van Inlichtingen op basis van Berichten 18-08-2017 16_09.pdf

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Mappen
1. Toelatingsdocument (2)
2. Nota van Inlichtingen (1)
3. Invulsjabloon (3)
4. Interventiebeschrijvingen (4)
5. Bijlage (3)
7. Financiële onderzoeken (3)
Alle documenten (16)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Rectificatie instroom verblijf.pdf 70 KB 11-02-2020 18:30
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Invulsjabloon Jeugd GGZ V-1 2020.docx 479 KB 11-02-2020 18:30
Invulsjabloon Jeugd GGZ V-1 2020.docx 478 KB 11-02-2020 20:42
Invulsjabloon Jeugd GGZ V-1 2020.docx 478 KB 12-02-2020 08:16
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage I_ overzicht productcodes.pdf 302 KB 11-02-2020 18:30
V5 0 DEF functietabel Jeugd.pdf 117 KB 11-02-2020 18:30
Wijzigingsformulier.docx 58 KB 11-02-2020 18:30

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op

Van ieder inkooptraject moet Regio Gooi en Vechtstreek in het kader van de rechtmatigheid een inkoopdossier bijhouden. Een onderdeel hiervan is de motivering. In de motivering wordt het inkooptraject benoemd en de motivatie voor de geselecteerde inkoopmethodiek beschreven.

< Terug