Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeente Coevorden - Europees Openbare aanbesteding Warme Drankenvoorzieningen
 
 
Omschrijving

Aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van de huidige dienstverleningsovereenkomst voor de warme-drankenvoorziening. Onder deze dienstverlening wordt verstaan: het leveren en onderhouden van de automaten en de levering van ingrediënten en toebehoren op basis van een leaseconstructie. De gemeente Coevorden is op zoek naar een partner die met haar meedenkt over de nieuwe invulling van de warme-dranken in de gemeentelijke kantoren, buitendienstlocaties en eventueel nieuwe locaties.

De gemeente wil deze dienstverlening graag contracteren op basis van Rapid Circulair Contracting. Daarbij wil de gemeente de inschrijvers meegeven dat dit voor de gemeente de eerste keer is dat een dergelijke aanbesteding doorlopen. Dit project wordt daarom gezien als pilot en zal in de toekomst misschien vaker ingezet gaan worden als deze manier van contracteren goed bevalt.Contactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Combined Business Power B.V. Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuidoost-Drenthe (NL132)
Drenthe (NL130)
Noord-Nederland (NL100)
Nederland (NL000)
TED 484518-2019
CPV code(s): 15860000: Koffie, thee en aanverwante producten
42968100: Drankenautomaat
   
Aangekondigd op 03.10.2019 Geen sluitingsdatum bekend Rectificatie 1

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Combined Business Power B.V.
Postbus 1117
Arnhem
6801 AE
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL132

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.coevorden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Coevorden - Europees Openbare aanbesteding Warme Drankenvoorzieningen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15860000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van de huidige dienstverleningsovereenkomst voor de warme-drankenvoorziening. Onder deze dienstverlening wordt verstaan: het leveren en onderhouden van de automaten en de levering van ingrediënten en toebehoren op basis van een leaseconstructie. De gemeente Coevorden is op zoek naar een partner die met haar meedenkt over de nieuwe invulling van de warme-dranken in de gemeentelijke kantoren, buitendienstlocaties en eventueel nieuwe locaties.

De gemeente wil deze dienstverlening graag contracteren op basis van Rapid Circulair Contracting. Daarbij wil de gemeente de inschrijvers meegeven dat dit voor de gemeente de eerste keer is dat een dergelijke aanbesteding doorlopen. Dit project wordt daarom gezien als pilot en zal in de toekomst misschien vaker ingezet gaan worden als deze manier van contracteren goed bevalt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2019-232111
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03/10/2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

Aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van de huidige dienstverleningsovereenkomst voor de warme-drankenvoorziening. Onder deze dienstverlening wordt verstaan: het leveren en onderhouden van de automaten en de levering van ingrediënten en toebehoren op basis van een leaseconstructie. De gemeente Coevorden is op zoek naar een partner die met haar meedenkt over de nieuwe invulling van de warme-dranken in de gemeentelijke kantoren, buitendienstlocaties en eventueel nieuwe locaties. De gemeente wil deze dienstverlening graag contracteren op basis van Rapid Circulair Contracting. Daarbij wil de gemeente de inschrijvers meegeven dat dit voor de gemeente de eerste keer is dat een dergelijke aanbesteding doorlopen. Dit project wordt daarom gezien als pilot en zal in de toekomst misschien vaker ingezet gaan worden als deze manier van contracteren goed bevalt.

Te lezen:

Aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van de huidige dienstverleningsovereenkomst voor de warme-drankenvoorziening. Onder deze dienstverlening wordt verstaan: het leveren en onderhouden van de automaten en de levering van ingrediënten en toebehoren op basis van een leaseconstructie. De gemeente Coevorden is op zoek naar een partner die met haar meedenkt over de nieuwe invulling van de warme-dranken in de gemeentelijke kantoren, buitendienstlocaties en eventueel nieuwe locaties. De gemeente wil deze dienstverlening graag contracteren op basis van Rapid Circulair Contracting. Daarbij wil de gemeente de inschrijvers meegeven dat dit voor de gemeente de eerste keer is dat een dergelijke aanbesteding doorlopen. Dit project wordt daarom gezien als pilot en zal in de toekomst misschien vaker ingezet gaan worden als deze manier van contracteren goed bevalt.

Afdelingsnummer: II.2.14
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

We starten binnenkort met de aanbesteding van de voorziening voor warme dranken. Hiervoor organiseren we op 15 oktober een informatiebijeenkomst. Deze is van 09.15 tot 12.00 uur in het Hof van Coevorden. We doen dit met de methode Rapid Circulair Contracting (RCC).

Te lezen:

Gemeente Coevorden organiseert op 15 oktober een informatiebijeenkomst. Deze is van 09.15 tot 12.00 uur in het Hof van Coevorden. Indien u aanwezig wilt zijn voor de informatiedag kunt u zich kunnen aanmelden via het formulier via de volgende link; https://www.coevorden.nl/aanbestedingwarmedrankenWe doen dit met de methode Rapid Circulair Contracting (RCC).

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Indien u aanwezig wilt zijn voor de informatiedag kunt u zich kunnen aanmelden via het formulier via onderstaande link;

https://www.coevorden.nl/aanbestedingwarmedranken

Mappen
Invulbijlagen (5)
Nota van inlichtingen (2)
Offerteaanvraag incl. bijlagen (14)
Alle documenten (21)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
BIJLAGE B1 - UEA.pdf 268 KB 16-10-2019 12:51
BIJLAGE C - Concernverklaring.docx 27 KB 16-10-2019 12:51
BIJLAGE A - Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 16-10-2019 12:51
BIJLAGE B1 - UEA.pdf 268 KB 16-10-2019 12:51
BIJLAGE C - Concernverklaring.docx 27 KB 16-10-2019 12:51
BIJLAGE F - Klachtenregeling.pdf 130 KB 16-10-2019 12:51
BIJLAGE G - Wachtkamerovereenkomst.pdf 168 KB 16-10-2019 12:51
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
BIJLAGE B1 - UEA.pdf 268 KB 16-10-2019 12:51
BIJLAGE C - Concernverklaring.docx 27 KB 16-10-2019 12:51
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug