Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Marktconsultatie Poort van Winschoten: Externe projectleider deelproject bouw gemeentehuis / Hema
 
 
Omschrijving

De gemeente Oldambt is voornemens om nieuw gemeentehuis te realiseren in het gebied, gelegen in de omgeving van de Johan Modastraat te Winschoten. Daarnaast willen wij activiteitgericht werken (AGW) invoeren. Naast de realisatie van een nieuw gemeentehuis en de bijbehorende inrichting, zal er ook een deel gebiedsontwikkeling plaatsvinden. Het totaalproject is benoemd als “de Poort van Winschoten”.

Deze marktconsultatie heeft als doel informatie te verkrijgen over de mogelijkheden die marktpartijen in de rol van externe projectleider zien om diverse belangrijke thema’s tot uitdrukking te laten komen tijdens de bouw en realisatie van een nieuw gemeentehuis. Hierbij valt te denken aan maatschappelijk verantwoord bouwen.Contactpersoon: Inkoop Gemeente Oldambt Procedure: Marktconsultatie
Aanbestedende dienst: Gemeente Oldambt Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Oost-Groningen (NL111)
   
CPV code(s): 71240000: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
   
Aangekondigd op 27.08.2019 Sluiting op 26.09.2019 Marktconsultatie

Marktconsultatie

Oproep tot deelname aan consultatie

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Oldambt
Postbus 175
Winschoten
9670 AD
NEDERLAND
Contactpersoon: Inkoop Gemeente Oldambt
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeente-oldambt.nl

I.3) Communicatie

Elektronische toegang tot informatie:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie


Afdeling II: Voorwerp

Benaming: Marktconsultatie Poort van Winschoten: Externe projectleider deelproject bouw gemeentehuis / Hema
Korte beschrijving: De gemeente Oldambt is voornemens om nieuw gemeentehuis te realiseren in het gebied, gelegen in de omgeving van de Johan Modastraat te Winschoten. Daarnaast willen wij activiteitgericht werken (AGW) invoeren. Naast de realisatie van een nieuw gemeentehuis en de bijbehorende inrichting, zal er ook een deel gebiedsontwikkeling plaatsvinden. Het totaalproject is benoemd als “de Poort van Winschoten”. Deze marktconsultatie heeft als doel informatie te verkrijgen over de mogelijkheden die marktpartijen in de rol van externe projectleider zien om diverse belangrijke thema’s tot uitdrukking te laten komen tijdens de bouw en realisatie van een nieuw gemeentehuis. Hierbij valt te denken aan maatschappelijk verantwoord bouwen.
Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Nadere inlichtingen:

De looptijd is onder voorbehoud. Dit is afhankelijk van de keuze die nog gemaakt moet worden wat betreft de soort aanbestedingsprocedure.

Het is van belang te weten dat informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later bij een eventuele aanbestedingsprocedure wordt verstrekt.


Afdeling IV: Procedure

IV.2)Sluiting inschrijftermijn
2019-09-26

Mappen
Bijlagen (8)
Marktconsultatiedocument (1)
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (10)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 1 Beantwoordingsformat.docx 26 KB 27-08-2019 16:15
Bijlage 2c Presentatie 2 april 2019.pdf 22,00 MB 27-08-2019 16:15
Bijlage 2c Presentatie 27 mei 2019.pdf 20,00 MB 27-08-2019 16:15
Bijlage 4 Format vragen.docx 72 KB 27-08-2019 16:15
Marktconsultatiedocument 27082019.pdf 355 KB 27-08-2019 16:15
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 1 Beantwoordingsformat.docx 26 KB 27-08-2019 16:15
Bijlage 2c Presentatie 2 april 2019.pdf 22,00 MB 27-08-2019 16:15
Bijlage 2c Presentatie 27 mei 2019.pdf 20,00 MB 27-08-2019 16:15
Bijlage 4 Format vragen.docx 72 KB 27-08-2019 16:15
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Marktconsultatiedocument 27082019.pdf 355 KB 27-08-2019 16:15
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug