Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Marktconsulatie Slimme dataverzameling gemeente Almere
 
 
Omschrijving

Ter voorbereiding op de Europese aanbesteding “Slimme dataverzameling voor uitvoering gemeentelijke watertaken Almere”, nodigt de gemeente Almere u uit om deel te nemen name aan een marktconsultatie.Contactpersoon: Rachid Lakhloufi Procedure: Marktconsultatie
Aanbestedende dienst: Gemeente Almere Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Flevoland (NL230)
   
CPV code(s): 45000000: Bouwwerkzaamheden
   
Aangekondigd op 14.08.2019 Sluiting op 19.09.2019 Marktconsultatie

Marktconsultatie

Oproep tot deelname aan consultatie

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
Almere
1300 AE
NEDERLAND
Contactpersoon: Rachid Lakhloufi
E-mail: rlakhloufi@almere.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.almere.nl

I.3) Communicatie

Elektronische toegang tot informatie:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie


Afdeling II: Voorwerp

Benaming: Marktconsulatie Slimme dataverzameling gemeente Almere
Korte beschrijving: Ter voorbereiding op de Europese aanbesteding “Slimme dataverzameling voor uitvoering gemeentelijke watertaken Almere”, nodigt de gemeente Almere u uit om deel te nemen name aan een marktconsultatie.
Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Sluiting inschrijftermijn
2019-09-19

Mappen
Alle documenten (2)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug