Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Duurzame inzetbaarheid ICT professionals - oriëntatie loopbaanmogelijkheden en omscholing
 
 
Omschrijving

Zie beschrijvingContactpersoon: Louis Spaninks Procedure: Marktconsultatie
Aanbestedende dienst: Stichting CA-ICT Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Nederland (NL000)
   
CPV code(s): 80500000: Opleidingsdiensten
   
Aangekondigd op 07.06.2019 Sluiting op 02.08.2019 Bijlagen gewijzigd (1)

Marktconsultatie

Uitnodiging tot aanmelding voor marktverkenning

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting CA-ICT
Postbus 177
GORINCHEM
4200 AD
NEDERLAND
Contactpersoon: Louis Spaninks
E-mail: info@caict.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.caict.nl

I.3) Communicatie

Elektronische toegang tot informatie:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/13749121-duurzame-inzetbaarheid-ict-professionals-orientatie-loopbaanmogelijkheden-en-omscholing

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/I.4) Soort aanbestedende dienst

Afdeling II: Voorwerp

Benaming: Duurzame inzetbaarheid ICT professionals - oriëntatie loopbaanmogelijkheden en omscholing
Korte beschrijving: Zie beschrijving
Geraamde totale waarde, exclusief BTW: 1327200.00

Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Sluiting inschrijftermijn
2019-08-02

Mappen
Alle documenten (1)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
190601 - ESF DI scholing bestek.pdf 275 KB 07-06-2019 09:30
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
190601 - ESF DI scholing bestek.pdf 275 KB 07-06-2019 09:30

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug