Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Pilot hybride ICT docent - Omscholing van ICT-professionals richting het onderwijs
 
 
Omschrijving

De doelgroep voor de pilot hybride ICT docent bestaat uit werkenden in de ICT die hun kennis en ervaring willen inzetten voor het opleiden van nieuwe, toekomstige werknemers voor de sector. Door hun deelname aan de pilot hybride ICT docent leveren de betrokken werkenden een belangrijke bijdrage aan de bevordering van hun eigen duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zorgen zij voor betere aansluiting van het ICT-onderwijs op de ICT-praktijk. Tot slot dragen zij bij aan het bevorderen van de kennis en vaardigheden van collega’s in hun bedrijf of daarbuiten, omdat zij gekwalificeerd zijn om cursussen te geven. Werkgevers krijgen ervaring met en zicht op andere manieren van verbetering van de duurzame inzetbaarheid en het belang van een leven lang leren en ontwikkelen.Contactpersoon: Louis Spaninks Procedure: Marktconsultatie
Aanbestedende dienst: Stichting CA-ICT Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Nederland (NL000)
   
CPV code(s):    
Aangekondigd op 07.06.2019 Sluiting op 02.08.2019 Bijlagen gewijzigd (1)

Marktconsultatie

Oproep tot deelname aan consultatie

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting CA-ICT
Postbus 177
GORINCHEM
4200 AD
NEDERLAND
Contactpersoon: Louis Spaninks
E-mail: info@caict.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.caict.nl

I.3) Communicatie

Elektronische toegang tot informatie:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/13749131-pilot-hybride-ict-docent-omscholing-van-ict-professionals-richting-het-onderwijs

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/I.4) Soort aanbestedende dienst

Afdeling II: Voorwerp

Benaming: Pilot hybride ICT docent - Omscholing van ICT-professionals richting het onderwijs
Korte beschrijving: De doelgroep voor de pilot hybride ICT docent bestaat uit werkenden in de ICT die hun kennis en ervaring willen inzetten voor het opleiden van nieuwe, toekomstige werknemers voor de sector. Door hun deelname aan de pilot hybride ICT docent leveren de betrokken werkenden een belangrijke bijdrage aan de bevordering van hun eigen duurzame inzetbaarheid. Daarnaast zorgen zij voor betere aansluiting van het ICT-onderwijs op de ICT-praktijk. Tot slot dragen zij bij aan het bevorderen van de kennis en vaardigheden van collega’s in hun bedrijf of daarbuiten, omdat zij gekwalificeerd zijn om cursussen te geven. Werkgevers krijgen ervaring met en zicht op andere manieren van verbetering van de duurzame inzetbaarheid en het belang van een leven lang leren en ontwikkelen.
Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Sluiting inschrijftermijn
2019-08-02

Mappen
Alle documenten (1)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug