Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Europese aanbesteding: Leveren en onderhouden Wmo-hulpmiddelen
 
Omschrijving

Het doel van deze aanbesteding is om een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren en onderhouden van WMO-hulpmiddelen voor mensen met een beperking.Contactpersoon: Erik van der Kamp Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Steenwijkerland Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Overijssel (NL211)
TED 258828-2019
CPV code(s): 33193000: Invalidewagentjes, rolstoelen en bijbehorende apparatuur
33196100: Hulpmiddelen voor ouderen
33196200: Hulpmiddelen voor gehandicapten
50421100: Reparatie en onderhoud van rolstoelen
   
Aangekondigd op 01.05.2019 Sluiting op 17.06.2019 Rectificatie 1

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
Steenwijk
8331 XE
Nederland
Contactpersoon: Erik van der Kamp
E-mail: inkoop@steenwijkerland.nl
NUTS-code: NL211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.steenwijkerland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding: Leveren en onderhouden Wmo-hulpmiddelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33193000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is om een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren en onderhouden van WMO-hulpmiddelen voor mensen met een beperking.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2019-213941
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01/05/2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

11-06-2019 12:00

Te lezen:

17-06-2019 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

11-06-2019 12:00

Te lezen:

17-06-2019 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

12:00

Te lezen:

11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

12:00

Te lezen:

11:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Uiterste termijn voor het indienen van inschrijvingen aangepast zoals vermeld in de nota van inlichtingen.

Mappen
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (12)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug