Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen
 
 
Omschrijving

Afeer wil één raamovereenkomst afsluiten met betrekking tot de levering van schoonmaakmiddelen en klein schoonmaakmaterieel ten behoeve van de exploitatie van Afeer voor een initiële periode van drie jaar, optioneel te verlengen met maximaal één keer één jaar. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijs kwaliteitsverhouding, waarbij naast de prijs ook kwalitatieve aspecten beoordeeld worden.Contactpersoon: Inkoop Gemeente Oldambt Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Oldambt (namens Afeer) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Oost-Groningen (NL111)
   
CPV code(s): 39830000: Reinigingsmiddelen
39830000: Reinigingsmiddelen
   
Aangekondigd op 13.05.2019 Sluiting op 26.06.2019 Rectificatie 1

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Afeer
Winschoter hogebrug 1
Blijham
9697 XB
Nederland
Contactpersoon: Inkoop Gemeente Oldambt
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
NUTS-code: NL111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.afeer.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39830000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Afeer wil één raamovereenkomst afsluiten met betrekking tot de levering van schoonmaakmiddelen en klein schoonmaakmaterieel ten behoeve van de exploitatie van Afeer voor een initiële periode van drie jaar, optioneel te verlengen met maximaal één keer één jaar. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijs kwaliteitsverhouding, waarbij naast de prijs ook kwalitatieve aspecten beoordeeld worden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2019-220211
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13/05/2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Europees openbare aanbesteding Schoonmaakmiddelen Afeer 14052019.pdf

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Europees openbare aanbesteding Schoonmaakmiddelen Afeer 13052019.pdf

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Offerteaanvraag is aangepast na het ontdekken van een fout in de aanbestedingsplanning. In de planning was de datum woensdag 6 juni 2019 opgenomen voor de Nota van Inlichtingen, dit is niet correct en is aangepast naar donderdag 6 juni 2019.

Mappen
1. Offerteaanvraag (2)
2. Bijlagen (13)
Nota van inlichtingen (4)
Alle documenten (19)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Nota van inlichtingen 2 dd 12062019.zip 130 KB 12-06-2019 11:14
Nota van inlichtingen dd 11062019.zip 822 KB 11-06-2019 10:04

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen Bijlagen gewijzigd (1)24-06-2019 14:16  
Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen Bijlagen gewijzigd (1)24-06-2019 14:06  
Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen Bijlagen gewijzigd (1)17-06-2019 14:43  
Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen Bijlagen gewijzigd (1)17-06-2019 14:42  
Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen Bijlagen gewijzigd (1)12-06-2019 11:14  
Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen Bijlagen gewijzigd (1)12-06-2019 08:44  
Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen Bijlagen gewijzigd (1)12-06-2019 08:05  
Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen Bijlagen gewijzigd (1)11-06-2019 10:04  
< Terug