Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Nieuwbouw Automotive te Helmond
 
 
Omschrijving

Het Summa College te Eindhoven (hierna: Summa) is thans bezig met de ontwikkeling van een aantal grote huisvestingsprojecten, waaronder het nieuwe gebouw voor de opleiding Automotive te Helmond.

Om de aanbestedingen van het werk van deze huisvestingsprojecten zo goed mogelijk voor te bereiden hecht Summa veel waarde aan de mening en input van marktpartijen. Zodoende kunnen de opdrachten optimaal worden afgestemd op hetgeen in de markt leeft, met als doel de kans op succesvolle aanbestedingen te maximaliseren. Door middel van deze marktconsultatie wordt aan marktpartijen de gelegenheid gegeven hun mening over en input te geven voor de beoogde aanbestedingsprocedure.

De onderhavige markconsultatie richt zich met name op de nieuwbouw van de opleiding Automotive. De informatie / input die vanuit deze marktconsultatie zal tevens worden gebruikt voor de toekomstige huisvestingsprojecten van Summa.Contactpersoon: Mark Thijs Procedure: Marktconsultatie
Aanbestedende dienst: Stichting ROC Summa College Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Nederland (NL000)
   
CPV code(s): 45210000: Bouwen van gebouwen
   
Aangekondigd op 09.05.2019 Sluiting op 20.05.2019 Marktconsultatie

Marktconsultatie

Oproep tot deelname aan consultatie

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting ROC Summa College
Sterrenlaan 10
Eindhoven
5631 KA
NEDERLAND
Contactpersoon: Mark Thijs
E-mail: thijs@zri.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.summacollege.nl/

I.3) Communicatie

Elektronische toegang tot informatie:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:http://www.aanbestedingskalender.nl/I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling


Afdeling II: Voorwerp

Benaming: Nieuwbouw Automotive te Helmond
Korte beschrijving: Het Summa College te Eindhoven (hierna: Summa) is thans bezig met de ontwikkeling van een aantal grote huisvestingsprojecten, waaronder het nieuwe gebouw voor de opleiding Automotive te Helmond.Om de aanbestedingen van het werk van deze huisvestingsprojecten zo goed mogelijk voor te bereiden hecht Summa veel waarde aan de mening en input van marktpartijen. Zodoende kunnen de opdrachten optimaal worden afgestemd op hetgeen in de markt leeft, met als doel de kans op succesvolle aanbestedingen te maximaliseren. Door middel van deze marktconsultatie wordt aan marktpartijen de gelegenheid gegeven hun mening over en input te geven voor de beoogde aanbestedingsprocedure.De onderhavige markconsultatie richt zich met name op de nieuwbouw van de opleiding Automotive. De informatie / input die vanuit deze marktconsultatie zal tevens worden gebruikt voor de toekomstige huisvestingsprojecten van Summa.
Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Sluiting inschrijftermijn
2019-05-20

Mappen
Alle documenten (1)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug