Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
OpenHouse procedure: Jeugd EED (Dyslexie)- instroom per februari 2019
 
 
Omschrijving

Dit inkooptraject heeft betrekking op de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexieContactpersoon: Inkoop en Contractbeheer Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
TED 211919-2019
CPV code(s): 85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 04.02.2019 Sluiting op 30.05.2019 Rectificatie 3

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Inkoop en Contractbeheer
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl/

I.1)Naam en adressen
Gemeente Blaricum
Postbus 71
Eemnes
Nederland
E-mail: info@blaricum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
Bussum
Nederland
E-mail: info@gooisemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gooisemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
Postbus 9900
Hilversum
Nederland
E-mail: info@hilversum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Huizen
Postbus 71
Eemnes
Nederland
E-mail: info@huizen.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huizen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Laren
postbus 71
Laren
Nederland
E-mail: info@laren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.laren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Weesp
Postbus 5099
Weesp
Nederland
E-mail: info@weesp.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.weesp.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
Loosdrecht
Nederland
E-mail: info@wijdemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OpenHouse procedure: Jeugd EED (Dyslexie)- instroom per februari 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit inkooptraject heeft betrekking op de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2019-208601
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04/02/2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

30-04-2019 23:59

Te lezen:

30-05-2019 23:59

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

01-05-2019 09:00

Te lezen:

31-05-2019 09:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Mappen
1. Toelatingsdocument (2)
2. Invulsjabloon (2)
Alle documenten (5)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Invulsjabloon Dyslexie V-1 2019.docx 248 KB 04-02-2019 14:22
Wijzigingsformulier.docx 56 KB 04-02-2019 14:22
Proces verbaal 07-08-2019.pdf 22 KB 07-08-2019 20:57
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Invulsjabloon Dyslexie V-1 2019.docx 248 KB 04-02-2019 14:22
Wijzigingsformulier.docx 56 KB 04-02-2019 14:22
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Proces verbaal 07-08-2019.pdf 22 KB 07-08-2019 20:57

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
< Terug