Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
OpenHouse procedure: Jeugd GGZ - instroom per februari 2019
 
 
Omschrijving

Ambulante jeugd GGZ, VZO, 24-uurs verblijf met ziekenhuisopname psychiatrische stoornissen 18- en infrastructurele instellingContactpersoon: Inkoop en Contractbeheer Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
TED 058602-2019
CPV code(s): 85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 04.02.2019 Sluiting op 28.02.2019 Rectificatie 1

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Inkoop en Contractbeheer
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl/

I.1)Naam en adressen
Gemeente Blaricum
Postbus 71
Eemnes
Nederland
E-mail: info@blaricum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
Bussum
Nederland
E-mail: info@gooisemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gooisemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
Postbus 9900
Hilversum
Nederland
E-mail: info@hilversum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Huizen
Postbus 71
Eemnes
Nederland
E-mail: info@huizen.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huizen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Laren
postbus 71
Laren
Nederland
E-mail: info@laren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.laren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Weesp
Postbus 5099
Weesp
Nederland
E-mail: info@weesp.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.weesp.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
Loosdrecht
Nederland
E-mail: info@wijdemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OpenHouse procedure: Jeugd GGZ - instroom per februari 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ambulante jeugd GGZ, VZO, 24-uurs verblijf met ziekenhuisopname psychiatrische stoornissen 18- en infrastructurele instelling

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2019-208391
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04/02/2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

28-02-2019 23:59

Te lezen:

01-03-2019 09:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

23:59

Te lezen:

09:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Mappen
1. Toelatingsdocument (4)
2. Nota van Inlichtingen (1)
3. Invulsjabloon (2)
4. Interventiebeschrijving (3)
5. Bijlage (2)
7. Financiële onderzoeken (3)
Alle documenten (19)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
rectificatie instroom verblijf.pdf 65 KB 04-02-2019 10:18
Toelatingsdocument jeugd GGZ.pdf 1,00 MB 04-02-2019 10:18
V5 0 DEF functietabel Jeugd.pdf 117 KB 04-02-2019 10:18
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Invulsjabloon Jeugd GGZ V-1 2019.docx 474 KB 04-02-2019 10:18
Invulsjabloon Jeugd GGZ V-1 2019.docx 545 KB 02-05-2019 15:01
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage I_ overzicht productcodes.pdf 302 KB 04-02-2019 10:18
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
PV Jeugd GGZ 2019-04-01.pdf 23 KB 03-04-2019 13:54
PV Jeugd GGZ 2019-05-02.pdf 23 KB 02-05-2019 14:58
PV Jeugd GGZ 2019-06-01.pdf 23 KB 03-06-2019 10:59
PV Jeugd GGZ 2019-08-01.pdf 24 KB 07-08-2019 20:31

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
< Terug