Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
OpenHouse procedure: Maatschappelijke Ondersteuning- instroom per februari 2019
 
 
Omschrijving

Dit inkooptraject heeft betrekking op de inkoop van de Jeugd en Wmo voorzieningen begeleiding individueel, persoonlijke verzorging, dagbesteding en kortdurend verblijf.Contactpersoon: Inkoop en Contractbeheer Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
TED 058583-2019
CPV code(s): 85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 04.02.2019 Sluiting op 28.02.2019 Rectificatie 1

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Inkoop en Contractbeheer
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl/

I.1)Naam en adressen
Gemeente Blaricum
Postbus 71
Eemnes
Nederland
E-mail: info@blaricum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
Bussum
Nederland
E-mail: info@gooisemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gooisemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
Postbus 9900
Hilversum
Nederland
E-mail: info@hilversum.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Huizen
Postbus 71
Eemnes
Nederland
E-mail: info@huizen.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huizen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Laren
postbus 71
Laren
Nederland
E-mail: info@laren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.laren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Weesp
Postbus 5099
Weesp
Nederland
E-mail: info@weesp.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.weesp.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
Loosdrecht
Nederland
E-mail: info@wijdemeren.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Eemnes
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: info@eemnes.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eemnes.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OpenHouse procedure: Maatschappelijke Ondersteuning- instroom per februari 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit inkooptraject heeft betrekking op de inkoop van de Jeugd en Wmo voorzieningen begeleiding individueel, persoonlijke verzorging, dagbesteding en kortdurend verblijf.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2019-208561
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04/02/2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

20180131 Uitnodiging evaluatie contract MO.pdf

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

20160902 NVI maatschappelijke ondersteuning versie 1.0 -def.pdf

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

20160706 Toelatingsdocument maatschappelijke ondersteuning.pdf

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Mappen
0. Dialoogsessies (1)
1. Toelatingsdocument (3)
2. Nota van Inlichtingen (1)
3. Invulsjabloon (2)
4. Proces Verbaal (9)
5. Zorgmarkt (1)
Alle documenten (22)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Wijzigingsformulier.docx 56 KB 04-02-2019 14:03
Proces verbaal 01-03-2019.pdf 24 KB 01-03-2019 17:19
PV MO 2019-05-01.pdf 25 KB 03-05-2019 15:58
PV MO 2019-06-01.pdf 24 KB 03-06-2019 13:37
PV MO 2019-07-01.pdf 25 KB 04-07-2019 10:09
PV MO 2019-08-01.pdf 25 KB 07-08-2019 20:45
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Wijzigingsformulier.docx 56 KB 04-02-2019 14:03
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Proces verbaal 01-03-2019.pdf 24 KB 01-03-2019 17:19
PV MO 2019-05-01.pdf 25 KB 03-05-2019 15:58
PV MO 2019-06-01.pdf 24 KB 03-06-2019 13:37
PV MO 2019-07-01.pdf 25 KB 04-07-2019 10:09
PV MO 2019-08-01.pdf 25 KB 07-08-2019 20:45

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op

In het kader van deze inkoop is gekozen voor de inkoopmethodiek Dynamisch Contracteren en Beheren (www.DCENB.nl). Waarbij de inwoners van de Regio Gooi en Vechtstreek de mogelijkheid krijgt zelf een keuze te maken waar zij de benodigde dienstverlening afneemt.

< Terug