Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen
 
 
Omschrijving

Design & Build Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs BeilenContactpersoon: Arjan Grootkarzijn Procedure: Niet openbare procedure
Aanbestedende dienst: ICSadviseurs (namens Gemeente Midden Drenthe) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Drenthe (NL130)
   
CPV code(s): 45000000: Bouwwerkzaamheden
   
Aangekondigd op 17.12.2018 Sluiting op 22.01.2019 Rectificatie 1

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Midden Drenthe
Postbus 24
Beilen
9410 AA
Nederland
Contactpersoon: Arjan Grootkarzijn
Telefoon: +31 622571417
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
NUTS-code: NL13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.middendrenthe.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Design & Build Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/12/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2018-203551
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17/12/2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

918059_20181214MM01 Selectieleidraad D&B_1.pdf

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

918059_20181214MM01 Selectieleidraad D&B.pdf

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aangepaste Selectieleidraad D&B nieuwbouw VO Beilen & bijlage 2 - checklist toegevoegd

Mappen
Alle documenten (8)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
bijlage 2 checklist.docx 19 KB 14-01-2019 10:57
bijlage 3 UEA Beilen.pdf 282 KB 14-01-2019 10:57
bijlage 5 selectiecriteria.docx 21 KB 14-01-2019 10:57
bijlage 6 model NvI.xlsx 28 KB 17-12-2018 16:17
NvI 140119.pdf 213 KB 14-01-2019 10:57
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
bijlage 2 checklist.docx 19 KB 14-01-2019 10:57
bijlage 3 UEA Beilen.pdf 282 KB 14-01-2019 10:57
bijlage 5 selectiecriteria.docx 21 KB 14-01-2019 10:57
bijlage 6 model NvI.xlsx 28 KB 17-12-2018 16:17
NvI 140119.pdf 213 KB 14-01-2019 10:57

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen Rectificatie 324-05-2019 08:46
Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen Rectificatie 223-05-2019 17:14  
Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen Bijlagen gewijzigd (5)14-01-2019 10:57  
Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen Aankondigingen17-12-2018 16:17  
< Terug