Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen
 
 
Omschrijving

Design & Build Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs BeilenContactpersoon: Arjan Grootkarzijn Procedure: Niet openbare procedure
Aanbestedende dienst: ICSadviseurs (namens Gemeente Midden Drenthe) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Drenthe (NL130)
   
CPV code(s): 45000000: Bouwwerkzaamheden
   
Aangekondigd op 17.12.2018 Sluiting op 22.01.2019 Rectificatie 1

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Midden Drenthe
Postbus 24
Beilen
9410 AA
Nederland
Contactpersoon: Arjan Grootkarzijn
Telefoon: +31 622571417
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
NUTS-code: NL13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.middendrenthe.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Design & Build Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/12/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2018-203551
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17/12/2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

918059_20181214MM01 Selectieleidraad D&B_1.pdf

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

918059_20181214MM01 Selectieleidraad D&B.pdf

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aangepaste Selectieleidraad D&B nieuwbouw VO Beilen & bijlage 2 - checklist toegevoegd

Mappen
Alle documenten (8)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
bijlage 2 checklist.docx 19 KB 14-01-2019 10:57
bijlage 3 UEA Beilen.pdf 282 KB 14-01-2019 10:57
bijlage 5 selectiecriteria.docx 21 KB 14-01-2019 10:57
bijlage 6 model NvI.xlsx 28 KB 17-12-2018 16:17
NvI 140119.pdf 213 KB 14-01-2019 10:57
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
bijlage 2 checklist.docx 19 KB 14-01-2019 10:57
bijlage 3 UEA Beilen.pdf 282 KB 14-01-2019 10:57
bijlage 5 selectiecriteria.docx 21 KB 14-01-2019 10:57
bijlage 6 model NvI.xlsx 28 KB 17-12-2018 16:17
NvI 140119.pdf 213 KB 14-01-2019 10:57

Download alle bijlagen

Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen Bijlagen gewijzigd (5)14-01-2019 10:57  
Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Beilen Aankondigingen17-12-2018 16:17  
< Terug