Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Best Value aanbesteding 'Applicatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving'
 
 
Omschrijving

Het leveren, en implementeren van een applicatie ten behoeve van de ondersteuning van alle backoffice processen van Vergunningen, Toezicht & Handhaving.Contactpersoon: Sophie Otten Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Oldambt Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Oost-Groningen (NL111)
TED 552794-2018
CPV code(s): 48000000: Software en informatiesystemen
   
Aangekondigd op 13.12.2018 Sluiting op 28.02.2019 Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Oldambt
Postbus 175
Winschoten
9670 AD
Nederland
Contactpersoon: Sophie Otten
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
NUTS-code: NL111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeente-oldambt.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Best Value aanbesteding 'Applicatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving'

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren, en implementeren van een applicatie ten behoeve van de ondersteuning van alle backoffice processen van Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren, en implementeren van een applicatie ten behoeve van de ondersteuning van alle backoffice processen van Vergunningen, Toezicht & Handhaving

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/01/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De gemeente Oldambt bereidt de aanbesteding voor de applicatie voor op basis van Best Value. Om marktpartijen de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden wordt er een marktbijeenkomst georganiseerd. De marktbijeenkomst is bedoeld ter informatie over deze aanbestedingsprocedure.

U bent welkom op 29 januari 2019 tot 09.30 uur tot 11.30 uur in de vml. Raadzaal aan Johan Modastraat 6 te Winschoten. Geïnteresseerden kunnen zich voor 25 januari 2019 aanmelden via de berichtenmodule van deze aanbesteding. Hiervoor dient u zich te registreren via https://aanbestedingskalender.nl/registreren. Maximaal 2 mensen per organisatie kunnen zich hiervoor aanmelden.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/12/2018
Mappen
Beschrijvend document (1)
Bijlagen (7)
Formats (12)
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (25)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage I C Marktbijeenkomst.pdf 12,00 MB 30-01-2019 15:26
Bijlage I D Concept Overeenkomst.pdf 243 KB 30-01-2019 15:26
Bijlage I F GIBIT 2016.pdf 165 KB 30-01-2019 15:26
Format II Prijsformulier G1.xlsx 68 KB 30-01-2019 15:26
Format IV A Functieprofielen G5.docx 14 KB 30-01-2019 15:26
Format IV B NvI vragen 1.xlsx 12 KB 30-01-2019 15:26
Format IV C NvI vragen 2.xlsx 12 KB 30-01-2019 15:26
NvI 1 190219.pdf 367 KB 19-02-2019 13:30
NvI2 120319 .pdf 196 KB 12-03-2019 15:24
Wijziging planning NvI.pdf 13 KB 14-02-2019 15:06
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage I C Marktbijeenkomst.pdf 12,00 MB 30-01-2019 15:26
Bijlage I D Concept Overeenkomst.pdf 243 KB 30-01-2019 15:26
Bijlage I F GIBIT 2016.pdf 165 KB 30-01-2019 15:26
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
NvI 1 190219.pdf 367 KB 19-02-2019 13:30
NvI2 120319 .pdf 196 KB 12-03-2019 15:24
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Wijziging planning NvI.pdf 13 KB 14-02-2019 15:06

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug